پرتال پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی

تاریخ: پنجشنبه 04 آذر 1389 ساعت: 16:58 بازدید: 315 نویسنده: روح الله قاسمی
لطفا رمز پست را وارد كنيد:
حقيقت-وحي-چيست؟-آيا-قابل-درك-است؟ حقيقت-وحي-چيست؟-آيا-قابل-درك-است؟ حقيقت-وحي-چيست؟-آيا-قابل-درك-است؟ حقيقت-وحي-چيست؟-آيا-قابل-درك-است؟ حقيقت-وحي-چيست؟-آيا-قابل-درك-است؟ امتیاز : 1346 دیدگاه(1)

تاریخ: پنجشنبه 04 آذر 1389 ساعت: 16:23 بازدید: 425 نویسنده: روح الله قاسمی

فضيلت آية الكرسي و علت تسميه آن چيست ؟
پاسخ:
در قرآن آمده است : (1)
اين آيه در قرآن كه اصطلاحا به عنوان ياد مي شود, يكي از مهم ترين آياتي است كه اهميت وفضيلت ويژه دارد. در خصوص اهميت و فضيلت اين آيه در تفسير نمونه آمده است : اين آيه در لسان شهرت دارد, و پيغمبر اكرم 6و ائمه معصومين 7اهميت خاصي براي اين آيه قايل بوده اند. درتفسير عياشي از امام صادق "7روايت شده است كه ابوذر از پيامبر"6 سوال كرد: برترين آياتي كه بر شمانازل گشته , كدام آيه است ؟فرمود: آيه الكرسي .
از امير مومنان 7نقل شده است : اگر بدانيد اين آيه چه اندازه اهميت دارد, در هيچ حالي آن را ترك نمي كنيد. رسول خدا مي فرمود: (2)
علت و وجه تسميه اين آية, به آن است كه واژه در اين آيه آمده است .
(پـاورقي 1 ـ بقره , آيه 255
(پـاورقي 2 ـ تفسير نمونه , ج 2 ص 190- 191موضوعات:اوصاف وفضایل قرآن ,
فضيلت-آية-الكرسي-و-علت-تسميه-آن-چيست-؟ فضيلت-آية-الكرسي-و-علت-تسميه-آن-چيست-؟ فضيلت-آية-الكرسي-و-علت-تسميه-آن-چيست-؟ فضيلت-آية-الكرسي-و-علت-تسميه-آن-چيست-؟ فضيلت-آية-الكرسي-و-علت-تسميه-آن-چيست-؟ امتیاز : 1433 دیدگاه(0)

تاریخ: پنجشنبه 04 آذر 1389 ساعت: 15:57 بازدید: 305 نویسنده: روح الله قاسمی

آية الكرسي چه اهميت هايي دارد و چرا اين همه درباره آن صحبت مي‏شود؟
پاسخ:
در اين آيه مباركه (آية الكرسي) شانزده باز از خداوند بزرگ سخن به ميان آمده است. گاهي با اسم و گاهي با ضمير به ذات اقدس الهي اشاره شده و مي‏توان گفت در تمام قرآن چنين آيه‏اي نظير ندارد.
مضامين عميق و رفيع اين آيه شريفه در تمام ادوار و براي همه انسان هايي كه ظالب حق و سعادتند، بهترين درس يكتاپرستي و عالي‏ترين راهنما براي نجات از اسارت شرك و پرستش‏هاي موهوم است.
درباره ارزش معنوي و عظمت روحاني آية الكرسي روايات بسياري از رسول اكرم(ص) و ائمه طاهري(ع) رسيدهاست كه به برخي اشاره مي‏شود:
رسول اكرم(ص) فرموده است: "بزرگ‏ترين آيه در قرآن كريم، آية الكرسي است".(1)
علي(ع) فرموده است: "اگر از آثار معنوي اين آيه شريفه آگاه بوديد در هيچ حال آن را ترك نمي‏كرديد."
پيغمبر اكرم(ص) فرمود: "آية الكرسي از گنجينه‏اي در زير عرش به من عطا شده است و قبل از من به هيچ پيغمبري چنين عطائي نشده است".(2)
براي اطلاع بيشتر به كتب تفسير و گفتار فلسفي درباره آية الكرسي مراجعه كنيد. براي شما اميد موفقيت داريم.
پي نوشت‏ها:
1. تفسير روح المعاني، ج 3، ص 10.
2. همان.موضوعات:اوصاف وفضایل قرآن ,
آية-الكرسي-چه-اهميت-هايي-دارد-و-چرا-اين-همه-درباره-آن-صحبت-مي‏شود؟ آية-الكرسي-چه-اهميت-هايي-دارد-و-چرا-اين-همه-درباره-آن-صحبت-مي‏شود؟ آية-الكرسي-چه-اهميت-هايي-دارد-و-چرا-اين-همه-درباره-آن-صحبت-مي‏شود؟ آية-الكرسي-چه-اهميت-هايي-دارد-و-چرا-اين-همه-درباره-آن-صحبت-مي‏شود؟ آية-الكرسي-چه-اهميت-هايي-دارد-و-چرا-اين-همه-درباره-آن-صحبت-مي‏شود؟ امتیاز : 1243 دیدگاه(0)

تاریخ: پنجشنبه 04 آذر 1389 ساعت: 15:54 بازدید: 366 نویسنده: روح الله قاسمی

خداوند متعال در سوره اسراء شب را ظرف تكامل و عروج انسان دانسته است، اين مطلب به چه معناست؟
پاسخ:
در آيه شريفه اسراء، هم مبدأ فاعلي (بردن) و هم مبدأ قابلي (رفتن) و هم شرط (رفتن) مشخص شده است؛ خدايي كه سبوح است به كار اسرا بُرد و انساني كه عبد محض است سر به اِسرا سپرد. معراج اگر به فاعل نسبت داده شد اسراء و بردن است و اگر به عبد نسبت داده شد سَرْي و رفتن است.

پس معراج، حقيقت واحدي است كه دو چهره دارد: با چهره‏اي به خدا ارتباط دارد كه مي‏شود افاضه و با چهره ديگر به قابل ارتباط دارد كه مي‏شود استفاضه. ظرف اين فعل را اگر به قابل اسناد دهيم شب است ولي نسبت به فاعل، نه شب است و نه روز: «ليس عِند ربَّك صَباح و لا مَساء» (كشكول شيخ بهايي1/49). فيض خدا در شب بود و گرنه خداوند سبحان، منزه از ليل و نهار است؛ او از هر چه به عالم طبيعت متعلق است منزه است. بنابر اين اگر اين حادثه را به عالم امكان نسبت دهيم مي‏گوييم: در شب واقع شد: «أَسري بِعبده لَيلاً» اسراء/1.

اسراء همان سير در شب است. «أسري» و «سري» غير از «سارَ» است و «سَيْر» غير از «سَريْ» است. «سير» يا مخصوص حركت در روز است يا اعم از حركت در روز و حركت در شب. ليكن «سَرْي» سير شبانه است، مانند: «و الّيل اذا يَسْر» فجر/4.، يعني «يَسْري». در كلمات نوراني حضرت اميرالمؤمنين(ع) آمده است كه: «عند الصباح يُحمد القََوْمُ السُّري» (نهج البلاغه/خطبه160)؛ وقتي بامداد فرا رسيد، شبروان كه زودتر از ديگران برخاسته و در شب حركت كرده و به مقصد رسيده‏اند محمودند و مدح مي‏شوند، ولي در خواب مانده‏ها وامانده‏اند. در اين سخن «سُري» به معناي شب روها خواهد بود.

كلمه «ليلاً» در آيه شريفه مؤيّد آن استكه اسراء در شب محقق شده است. تنوين ليلاً نيز تنوين تنكير و مفيد تبعيض است (كشاف2/436)، يعني در پاسي از شب و اندكي از آن، اين سير عظيم رخ داده.

پس مبدء فاعلي معراج، سبّوح است و مبدء قابلي آن، عبوديّت و ظرفش فراغت است كه در شب حاصل مي‏شود.

خداي سبحان براي شب اهميت ويژه‏اي قائل شده است، چنانكه به آن سوگند ياد كرده، مي‏فرمايد: قسم به شب آن هنگام كه پايان مي‏پذيرد: «و اليّل اذا يسر» فجر/4. سوگند به خداي سبحان در مقابل بيّنه نيست، چنانكه در محاكم شرعي، مدعي شاهد مي‏آورد و منكر قسم ياد مي‏كند، بلكه سوگند خداوند به خودِ دليل است، مانند اين كه كسي ادعا كند كه الآن روز است آنگاه به طلوع آفتاب سوگند يا كند كه الآن روز است. اين كه خداي سبحان براي اصلاح انسانها به سحر_ بخش پاياني شب_ قسم ياد مي‏كند، از آن روست كه سحر خيزي خود سبب اصلاح بشر است.

گرچه براي خداي سبحان ليل و نهاري نيست ولي فرصتهاي مناسب، متمّمِ قابليتِ قابل است و نشئه شب فرصتي است مناسب، چون در روز سرگرمي انسان فراوان است: «اِن لَك في النَهار سَبحاً طَويلاً» مزّمل/7. تلاش روزانه نمي‏گذارد انسان آرام بگيرد تا دشمنهاي دروني را رام كند اما انسان سخني را كه سحر‏گاهان با خداي خود مي‏گويد محكم است و نشئه شب نشئه‏اي است پايدار: «اِن ناشئة الّيل هِي أَشد وَطأً و أَقوم قيلاً»مزمّل/6؛ شبانگاه، انسان با پاي استوار قدم بر مي‏دارد و سخني مستحكم مي‏گويد، اگر چه انسان موظّف است دائماً گفتار متقن داشته باشد: «... قولوا قولاً سَديداً يُصلح لكم أعمالكم» احزاب/70-71، سخني كه با خلوص، حضور و با محتوا باشد «سديد» است و تحصيل قول سديد در شب آسانتر است. بنابر اين اگر بنا باشد سالكي از عالم طبيعت به بالا صعود كند مناسبترين موقع آن شب خواهد بود، از اين رو معراج در شب بود، چنانكه قرآن نيز در شب نازل شد: «انا أنزلناه في ليلة القدر» قدر/1.موضوعات:اوصاف وفضایل قرآن ,
خداوند-متعال-در-سوره-اسراء-شب-را-ظرف-تكامل-و-عروج-انسان-دانسته-است،-اين-مطلب-به-چه-معناست؟ خداوند-متعال-در-سوره-اسراء-شب-را-ظرف-تكامل-و-عروج-انسان-دانسته-است،-اين-مطلب-به-چه-معناست؟ خداوند-متعال-در-سوره-اسراء-شب-را-ظرف-تكامل-و-عروج-انسان-دانسته-است،-اين-مطلب-به-چه-معناست؟ خداوند-متعال-در-سوره-اسراء-شب-را-ظرف-تكامل-و-عروج-انسان-دانسته-است،-اين-مطلب-به-چه-معناست؟ خداوند-متعال-در-سوره-اسراء-شب-را-ظرف-تكامل-و-عروج-انسان-دانسته-است،-اين-مطلب-به-چه-معناست؟ امتیاز : 1403 دیدگاه(0)

تاریخ: پنجشنبه 04 آذر 1389 ساعت: 15:51 بازدید: 303 نویسنده: روح الله قاسمی

بهترين شكل معرفي قرآن و بيان عظمت آن چيست؟
پاسخ:
 بهترين شكل معرفي قرآن در تركيب دو آيه و سپس توضيح آن نهفته است. آيه اول:«ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم؛(2) اين قرآن به بهترين و مهم‏ترين راه هدايت مي‏كند».
 اما اينكه چرا چنين ادعايي در قرآن شده، آيه بعد توضيح مي‏يابد.
 آيه دوم:« علّمكم ما لم تكونوا تعلمون؛(3) به شما چيزي را مي‏آموزد كه نمي‏توانستيد بدانيد» در اين آيه از دانش سخن مي‏رود كه در حيطه قدرت انسان نبود كه به آن راه يابد مگر قرآن چه دانشي را مي‏آموزد كه از حوزه آگاهي بشر خارج است؟ توضيح اينكه انسان چهار نوع رابطه دارد: اين رابطه‏ها نياز به ضابطه و قانون دارد. نه غريزه و نه علم كه در محدوده تجربه‏هاست و نه وجدان بشري و نه عقل محدود و نه حتي عرفان نمي‏تواند اين نياز انسان را برآورده كند. قرآن كه همانا وحي و ارتباط با علم بي‏نهايت خداوند است، اين ضوابط حاكم بر روابط را براي انسان تبيين نموده و نور را به زواياي تاريك بشر بابانده است؛ مهم‏ترين موضوع عالم، يعني انسان را توضيح داده و اندازه، هدف، مقصد، راه و مركب او را در اين راه به زيبايي روشن نموده است؛ موضوعي كه براي همه دانشمندان، فلاسفه و عرفا مجهول است. آنگاه قرآن انسان را به دست معلماني سپرد كه امين راه و راه شناس هستند قرآن كتاب راهنماي انسان است كه او را نه تنها از صدمات محفوظ مي‏دارد، بلكه به رشد حقيقي مي‏رساند. 
 
    « بخش پاسخ به سؤالات »
 

2) سوره اسراء، آيه 9.
3) سوره بقره؟ آيه 239.موضوعات:اوصاف وفضایل قرآن ,
بهترين-شكل-معرفي-قرآن-و-بيان-عظمت-آن-چيست؟ بهترين-شكل-معرفي-قرآن-و-بيان-عظمت-آن-چيست؟ بهترين-شكل-معرفي-قرآن-و-بيان-عظمت-آن-چيست؟ بهترين-شكل-معرفي-قرآن-و-بيان-عظمت-آن-چيست؟ بهترين-شكل-معرفي-قرآن-و-بيان-عظمت-آن-چيست؟ امتیاز : 1473 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

آخرین مطالب

مطالب محبوب

صفحات مطالب

1|2|
موضوعات
نظرسنجی
نظر شما درمورد این وبلاگ چیست؟

نتايج|| آرشیو نظرسنجی